Domácí hospicová péče Rychnov nad Kněžnou

Kdo jsme

Domácí hospic Setkání je obecně prospěšná společnost, která byla zaregistrována u Krajského soudu Hradec Králové 9. prosince 2013. Poskytuje zdravotní i lidskou podporu terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám v jejich domácím prostředí.

Naším posláním je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

 • Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího v domácím prostředí.
 • Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, duchovní a dobrovolníci.
 • Pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy onemocnění, zejména onkologického; hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, trvale bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen.
 • Pacient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo, na které je možné dovolat se kdykoliv během 24 hodin denně se žádostí o radu a pomoc.
 • Lékaři a sestry zajišťují všechny odborné zdravotnické výkony, které je možno v domácím prostředí provádět.           

 

V čem se liší náš domácí hospic od běžné domácí zdravotní péče (home care)?

Domácí hospic nabízí shodně s běžnou zdravotní péčí:

 • Všeobecné sestry poskytují komplexní ošetřovatelskou péči v rozsahu lékařem předepsané péče.

Domácí hospic nabízí nad rámec běžné domácí zdravotní péče:

 • Součástí týmu je lékař se specializací na léčbu bolesti, přístupný na telefonu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 • Všeobecné sestry drží pohotovost na telefonu a jsou připraveny kdykoliv vyrazit za pacientem. Četnost jejich návštěv ani čas strávený u pacienta nejsou omezeny.
 • Součástí týmu je sociální pracovník.
 • Součástí týmu je psycholog a duchovní.
 • Domácí hospic podporuje pečující osoby a pomáhá jim během nemoci pacienta, v době úmrtí i v období zármutku.

 

Co vlastně děláme a jak?

Když zazvoní telefon s dotazem na naši službu nebo se na nás rodina či příbuzný obrátí s prosbou o pomoc při doprovázení nevyléčitelně nemocného blízkého, sjednáme si obvykle schůzku v hospici (v případě, že o pacienta pečuje pouze jedna osoba a nemůže přijít, přijedeme do rodiny). Promluvíme si o možnostech, vysvětlíme, jak o pacienta a jeho rodinu pečujeme, jaké jsou rozdíly mezi domácí péčí a domácí hospicovou péčí, jaké jsou podmínky pro přijetí. Snažíme se zodpovědět každou otázku. Rozhodne-li se rodina pro naši službu, vyplní žádost. Rodina potom našemu lékaři dodá propouštěcí zprávu z nemocnice nebo od obvodního lékaře. Pokud náš lékař schválí přijetí, další péči již zajišťuje náš hospic, se kterým rodina sepíše smlouvu o poskytování služby. Zdravotní sestry přijedou na první schůzku do domácnosti a vše další již záleží na potřebách pacienta a domluvě s rodinou.

Pacient může být v naší péči různě dlouhou dobu. Mohou to být měsíce, týdny nebo dny. Příbuzní mají většinou velké obavy, že jejich blízký bude trpět bolestí, že se o něj nebudou umět postarat. Nevědí, že v převážné většině případů umíme zajistit stejnou zdravotní péči jako nemocnice. Jsme na to vybaveni jak po stránce kvalifikace a dlouholeté praxe lékařů a sester, tak po stránce potřebných přístrojů (kyslíkový koncentrátor, odsávačka, dávkovač...). Když se něco děje, fungujeme na zavolání ve dne v noci. Pokud si to pečující přejí, pomáháme také ihned po úmrtí a potom v době zármutku.Velmi nás mrzí, že mnoho pacientů přichází do naší péče pozdě. Několikrát se stalo, že pacient umřel v nemocnici ještě před propuštěním domů.
Pro vážně nemocného je bolestivé a nepříjemné jít do nemocnice a být tam sám. Nikdo z nás by tam nechtěl... Pokud to je možné, jsme tady právě pro to, aby mohl zůstat doma ve svém prostředí a se svými blízkými. Náš čas pro rodinu není omezen, zůstaneme tak dlouho, jak to je potřeba. A nemusí jít jen o zdravotní péči. Hospicová péče znamená také lidskou podporu.
Nemocný i rodina si potřebují povídat, porozumět sami sobě i dalším členům rodiny, svěřit se s obavami, smířit se s nevyhnutelnou situací, se smrtí, s Bohem. Mnohdy si odpustí, usmíří se a zažívají radost a lásku i v těchto těžkých chvílích.

Ano, pro rodinu to není jednoduchá situace, zařídit si kousek života tak, aby mohla o svého blízkého pečovat, dnešní doba je neúprosná, ale...
Kolik času mu ještě zbývá, aby si mohli navzájem říct, co nebylo řečeno, odpustit, co nebylo odpuštěno?
Kolik dnů ještě mohou být spolu a držet se za ruku?
Kolik dnů ještě zbývá, aby si mohli navzájem říct, že se mají rádi a že láska přetrvá na věčnost?
Kolik dnů, možná týdnů?
Kolik času věnoval umírající jim po celý svůj život?

 

 

Tým Domácího hospice Setkání

 

Martina Andrea  Pavel
 ZAKLADATELKA  ŘEDITELKA  LÉKAŘ
 Martina Vrbová  Mgr. Andrea Kolaříková  MUDr. Pavel Rous
     
 Milič  Kamila  Lenka
LĚKAŘ VED. ZDRAV. SESTRA ZDRAVOTNÍ SESTRA
MUDr. Milič Světlík Kamila Vodehnalová,DiS. Lenka Chudá

 LÉKAŘI:

Mudr. Jan Ledeč

MUDr. Eva Bartošová

 

ZDRAVOTNÍ SESTRY:

Zdeňka Králová, Dis - odborný garant

Markéta Michaličková

Eva Chejnová

 

SOCIÁLNÍ PORADENTSVÍ

Mgr. Ludmila Popová - odborný garant

Martina Vrbová - soc. pracovnice a koordinátorka dobrovolníků

  

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

PhDr. Jiří Pilz - odborný garant

Ing. Hana Tylšová - psychoterapeut

Mgr Juraj Benedikt Križan - psychopterapeut

 

ADMINISTRATIVA

Lucie Vacková

 

ÚČETNICTVÍ

Bc. Jana Šklíbová

Zdena Beková

 

 

 

... A DÁLE SPOLUPRACUJÍ:

DUCHOVNÍ Z RŮZNÝCH DENOMINACÍ CÍRKVÍ

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM SETKÁNÍ

 

                                   

 

Láska je trpělivá, laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy neskončí...
verše Korintským ...