Domácí hospicová péče Rychnov nad Kněžnou

Podmínky pro přijetí do péče

Platné od 1. 4. 2014 

  1. a) Nevyléčitelné onemocnění v terminálním stadiu,ukončení kurativní léčby (léčby vedoucí k vyléčení) a doporučení léčby paliativní. b) Ošetření bolesti u pokročilého onkologického onemocnění při pokračující protinádorové léčbě.
  2. Doporučení praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře k poskytnutí domácí hospicové péče.
  3. Poskytnutí aktuální lékařské zprávy.
  4. Zajištění celodenní péče jinou osobou nebo rodinou pacienta.
  5. Informovaný souhlas pacienta.
  6. Vyplněná žádost o poskytnutí hospicové péče.
  7. Návštěva zdravotních sester minimálně 2x během týdne z důvodu zajištění kontinuální, kvalitní, komplexní hospicové péče.
  8. Souhlas s ceníkem. (Domácí hospicová péče zatím stále není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.)
  9. Bydliště do 25 km od Rychnova nad Kněžnou.
  10. V případě volné kapacity Domácího hospice Setkání lze sjednat individuální podmínky.

Péči je možné domluvit při osobní návštěvě nebo telefonicky na uvedených číslech.
Pokud z jakéhokoliv důvodu není možné pokračovat v péči o pacienta doma, je možné zprostředkovat jeho přijetí do  lůžkového hospice.                                                                                                                                                                           

Co nabízíme dále:

* Pokud si pacient přeje návštěvu duchovního, nabízíme její zprostředkování.Tato služba není zpoplatněna.

* Pokud pacient a jeho rodina chtějí využít psychologického poradenství, je možné ho zrealizovat v kanceláři hospice nebo v domácím prostředí a to 1 - 2x v průběhu péče. Tato služba je zpoplatněná: 1 hodina / 400 Kč.

* Pokud pacient především s onkologickým onemocněním a jeho rodina potřebují psychosociální podporu, lze uzavřít ústní smlouvu o poskytnutí sociální služby se sociálním pracovníkem v rámci Sociální poradny Domácího hospice Setkání. Tato služba není zpoplatněna.

 

Láska je trpělivá, laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy neskončí...
verše Korintským ...