Domácí hospicová péče Rychnov nad Kněžnou

PODĚKOVÁNÍ za podporu v roce 2014

ZA Finanční podporU nad 200 000 Kč a měsíční pravidelnou podporu DĚKUJEME:

Velké poděkování patří SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ v Bystrém v Orlických horách za finanční podporu, díky které můžeme zaplatit 1 úvazek zdravotní sestry a náklady na její pracovní vybavení na celý rok.

 

děkujeme Za finanční podporu 30 000 – 80 000 Kč:

Finanční částky, které pomohly ke koupi auta poskytli:

Mgr. Alena Naimanová

Mgr. Vladimír Kolařík

PASSERINVEST GROUP, a.s.

Karel Kotrbáček

Rada Církve bratrské

Zdeňka Seidelová

manželé Mošovi

Město Kostelec nad Orlicí – pomohlo nám zaplatit část pronájmu

prostor pro základnu

Děkujeme firmě PROTECO nářadí s.r.o., která nám darovala auto Volkswagen Polo.

 

děkujeme Za finanční podporu 10 000 – 29 000 Kč

Částky pokrývají provoz hospice a část mzdy zdravotní sestry

EAST MOP spol. s.r.o.

Marta a Jan Světlíkovi

Město Opočno

Josef Bulušek

Město Solnice

Město Dobruška

Jaroslava Štorková

 MUDr. Markéta Štruplová

BEAS, a.s.

Milosrdné sestry sv. Vincence Kroměříž

AQUA SERVIS a.s.

Mgr. Hana Martínková

NovoPLAST PP s.r.o.

manželé Vašíčkovi

Nadační fond nadaných

manželé Ivicovi

Isolit-Bravo spol. s r.o.

Bc. Pavel Bednář

ŠKODA AUTO a.s.

Zdeněk Šolín

ŘK farnost Kukleny

Křesťanská skupinka Ústí n.L.

Sbor Církve bratrské - stanice Dobruška

MUDr. Miloš Baše

ŘK farnost Dobruška

ŘK farnost Solnice a Skuhrov n.B.

Sbor Církve bratrské Ústí nad Labem

AGRICO, s.r.o.

manželé Fialovi

 

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ POMOC PŘI NÁKUPU ZDRAVOTNICKÉHO VYBAVENÍ

DIALCORP s.r.o. zajistil pro hospic dávkovač

Farní charita Dobruška – zajistila kyslíkový koncentrátor

MUDr. Filip Světlík - zakoupil zdravotnické brašny

BATIST Medical a.s. – darovala zdravotnické pomůcky

Město Rokytnice v O. h. – přispělo na nákup infúzního stojanu

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – díky nadaci můžeme zakoupit další kyslíkový koncentrátor a antidekubitní podložky

Velmi si vážíme podpory dětí a učitelů ze ZŠ Mozaika, ZŠ Trivium Dobřany a podpory klientů a pracovníků OS Orion, kteří nám poskytli finanční částku na nákup zdravotnických pomůcek.

 

děkujeme Za materiální pomoc při zařizování základny:

Firma JECH CZ s.r.o. – darovala vybavení místnosti a technické vybavení

Dále děkujeme za materiální pomoc:

Lékárna U Sv. Havla

MUDr. Markéta Štruplová

Bc. František Vogl - Město Rychnov n. Kn.

MUDr. Soňa Dvořáková

Papírnictví Tokošovi

ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.

Železářství U Jahodů Kostelec. n. O.

Železářství Faiben a Mertlík Častolovice

 

Děkujeme za jednorázové nebo pravidelné finanční částky na provoz hospice:

Tyto finance nám pomáhají zajišťovat platbu nájmu, zdravotnických pomůcek, pohonných hmot, telefonů a nákup dalších potřebných věcí na provoz hospice.

Přispěly také doplnit chybějící částku ke koupi auta.

INKEA s.r.o

Ondřej Urban

Eva Erbenová

REHAGAMA s.r.o

MUDr. Josef Bejda

Věra Kohlerová

Město Žamberk

Oldřich Tomek

Jana Hejzlarová

Městys Častolovice

Renata Limmlová

Ing. Pavel Kouba

Obec Bílý Újez

Obec Skuhrov n.B.

Ing. Jana Voříšková

Marta Motlová

MUDr. Eva Bartošová

manželé Haluzovi

Sbor CB Bystré – stanice Dobruška

Martina Ehlová

Otto Šlemín

Sbor Jednoty bratrské Rychnov n. Kn.

MUDr. Martin Thiel

Eliška Toroková

Senioři ŘK farnosti Rychnov n.Kn.

Renáta Michálková

manželé Krawciwovi

ŘK farnost Bystré

Zita Forejtková

Petr Lavrenčík

ŘK farnost Deštné v OH

Jan Molnár

Zdeněk Jílek

ŘK farnost Vamberk

Evženie Hanušová

Veronika Vránová

ŘK farnost Voděrady

Romana Hartmanová

Hana Procházková

ŘK farnost Černíkovice

MUDr. Milič Světlík

Ludmila Valášková

ŘK farnost Potštejn

Zdeněk a Jitka Coufalovi

MUDr. Robert Bejda

ŘK farnost Rychnov n. Kn

MUDr. Markéta Štruplová

MUDr. Miroslav Cvejn

ŘK farnost Rybná n.Zd.

Pavel a Radka Světlíkovi

Petr Bischof

MUDr. Jaroslava Pokorná

Sbor církve bratrské Nové město n.M.

Magda Martincová

MUDr. Čtvrtečková

Pavlína Chudá

Mgr. Petra Sedláčková

Vladimír Vach

Miluše Marková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A POMOC

Velmi děkujeme Domácímu hospici Duha, o.p.s. Hořice a paní MUDr. Marii Svatošové, zakladatelce hospicového hnutí v České republice. Jejich podpora a rady a také přednášky nám velmi pomohly při počátečních nejistotách a rozhodování a stále pomáhají. Bez nich bychom tady nebyli...

Děkujeme Jiřímu Vrbovi za tvůrčí grafické zpracování propagačních materiálů a focení při akcích.

Velké poděkování patří Standovi Musilovi, který nám udělal zcela zdarma (za večeři...) webové stránky, stará se o ně a s úsměvem a trpělivostí nás učí je „ovládat“.

Janu Martincovi - tiskárna AG TYP Kostelec n. O., Vašíčkovým - firma GESTRA CZ s.r.o.  a Martinu Vlasákovi - Sbor Jednoty bratrské v Rychnově n. Kn. děkujeme za tisk propagačních materiálů zdarma.

Děkujeme Petru Urbanovi, Miloši Ulrichovi, Vladimíru Kolaříkovi, Jiřímu Vrbovi a Sebastiánu Ehlovi za pomoc s technickým zajištěním základny.

Děkujeme Martinu Panušovi z  ORKOMi s.r.o. za pomoc při správě PC.

Děkujeme Jiřímu Rubešovi – autoservis AUTORUBEŠ, který se nám stará o auta.

Zvláštní dík za podporu našeho hospice  patří  SEDLÁČKOVU KVARTETU, jehož členové nám nabídli dlouhodobou spolupráci a hráli na prvních benefičních koncertech pro hospic v Praze a Dolní Dobrouči.

Děkujeme Sboru z Hor a sboru Stříbrňák za krásný benefiční koncert v Rokytnici v O. h.

Děkujeme Víťovi a Jardovi Marčíkovým za skvělé divadelní představení, které zahráli v rychnově pro veřejnost a školy na podporu hospice.

Honza Dušek a Mirek Hoffman nám pomohli uspořádat Setkání u piána na rychnovském náměstí. Děkujeme jim a všem učinkujícím.

Děkujeme Zdeně Bekové a Janě Šklíbové za pomoc s účetnictvím.

Děkujeme také Vilému Čapkovi za poskytnutí občerstvení a Markétě a Kolaříkové za pomoc a focení při našich akcích.

Panu Srkalovi z Doudleb děkujeme za výborný med.

 

velké poděkování patří všem dobrovolníkům setkání, kteří se podílejí na pořádání akcí pro hospic

Martina Ehlová, Jiří Vrba, Romana Hartmannová, Lída Valášková, Míla Krámová, Dáša Lavrenčíková, Miluška Paldusová, Kristýna Zemánková, Eva Bartošová, Martin Ulrich, Lída Popová, Maruška Hanušová, Justýna Ehlová,    Jana Suchá, Markéta Kolaříková, Karolína Kolaříková

 

A ZA DOBROU SPOLUPRÁCI DĚKUJEME TAKÉ

Sbor Jednoty bratrské Rychnov n. Kn.

Déčko-Dům dětí a mládeže Rychnov n. Kn.

ŘK farnost Rychnov n. Kn.

Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou

ŘK farnost Kostelec n. O.

Městská knihovna Vamberk

ŘK farnost Dolní Dobrouč

Městská knihovna Kostelec n. O.

ŘK farnost Bystré v O. h.

FOTONES

ŘK farnost Vamberk

Pečovatelská služba Rokytnice v O. h.

ŘK farnost Týniště n. O.

Církev Československá husitská Rychnov n. Kn.

Sestry Apoštolátu sv. Františka Praha 6

Sbor Církve adventistů sedmého dne Vamberk

Sestra Pavla Hadrabová

Sbor Církve bratrské v Bystrém v O. h.

Sestry Kapucínky Šternberk

Manželé Grulichovi Sedloňov

Sestry Klarisky Brno

Alenka a Lenka a jejich rodiny

Sestra Siarda

Setra Mariana

Sestry Urbanky Praha 6

Vesmír- Diecézní centrum života mládeže Deštné v O. h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME TAKÉ VŠEM ANONYMNÍM DÁRCŮM, DOBROVOLNÍKŮM, PŘÍZNIVCŮM A VŠEM, KTEŘÍ PROJEVILI DÍKY A UZNÁNÍ ZA NAŠI PRÁCI.

A NA ZÁVĚR MÁME VELKÉ PODĚKOVÁNÍ, KTERÉ BY MĚLO BÝT ÚPLNĚ NA PRVNÍM MÍSTĚ. PATŘÍ NAŠIM MILÝM RODINÁM, BEZ JEJICHŽ PODPORY A TRPĚLIVOSTI BYCHOM VŮBEC NEMOHLI ZAČÍT A TUTO SLUŽBU POSKYTOVAT... 

 

elada centrumVDV olga havlova protecopasserinvestgroupaqua servisBatistBravoagricoJBRK logoDIALCORPsrosbor CB Nachodznak Rokytnice umeni doprovazet opocno weil hynekopbazarG6 logo nadacni fond avast gestra skoda auto eastmop novoplast nadace clovek cloveku nadace agrofert logo obec kvasiny clim logoradio 7

JaTadn rgb grn poslogo odehnalceska posta geologicka kancelar

Láska je trpělivá, laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy neskončí...
verše Korintským ...